Udskriv

Vinterførebekæmpelse

Vi har mange års erfaring inden for vinterførebekæmpelse.

F.eks.:

  • Kørsel med sneplov
  • Saltspredning
  • Saltspredning på private veje og pladser
  • Snerydning med gummiged med skovl
  • Snerydning med gummiged med sneplov med gummiskær 
  • Mulighed for fast aftale af vintertjeneste på jeres plads 
  • Med egen kontrolordning af glatføre
  • Levering af salt i store og små mængder, dog min. 15 kg